Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie Państwa danymi osobowymi, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) a w szczególności art. 14 ust. 1 i 2 RODO, uprzejmie informuję, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Piotr Kiser prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Ad Verto z siedzibą w Bielsku-Białej, NIP: 9372172593, adres e-mail: contact@adverto.pl (dalej: „Ad Verto”).
 2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, nazwy stanowiska, nazwy firmy, adresu firmy, domeny firmowej, linku do profilu na Linkedin oraz służbowego adresu e-mail.
 3. Administrator pozyskał Państwa dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł takich jak portale branżowe, strona internetowa Państwa firmy oraz LinkedIn.
 4. Administrator przetwarza ww. dane osobowe w celu nawiązania współpracy lub skomunikowania w celach biznesowych z partnerem Administratora, w tym dostarczenia Państwu informacji o produktach lub usługach swoich partnerów na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 5. Mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania poprzez wysłanie wiadomości e-mail na następujący adres: contact@adverto.pl. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe przez rok od ich pozyskania, jednak nie dłużej niż do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie tych danych przez Administratora.
 7. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, takim jak np. dostawcy usług IT, jak również partnerom Administratora, z którymi Administrator współpracuje przy realizacji kampanii marketingowych.
 8. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy na potrzeby współpracy z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności dotyczącymi obsługi technicznej Administratora. Przekazanie danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiednich mechanizmów prawnych.
 9. Przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych:
 • prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii;
 • prawo do sprostowania danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe);
 • prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 1. Dodatkowo mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.